SPELE.lv

Komandas reģistrācijaLai piereģistrētu savu komandu, Jums ir jānosūta reģistrācijas pieteikums uz oficiālo SPELE.lv e-mail adresi - spele@spele.lv. Pieteikumā nepieciešams norādīt:
  1. komandas nosaukumu;
  2. kapteiņa datus (Vārdu/Uzvārdu un nickname);
  3. kapteiņa mobilā telefona numuru (sakariem steidzamajos gadījumos);
  4. e-pasta adresi;
  5. visu komandas dalībnieku vārdus un nicknames;
  6. īsu informāciju par transportlīdzekļiem, kuri tiks izmantoti spēlē;


Komandas dalībnieki, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu, apstiprina, ka ir iepazinušies ar spēles noteikumiem. Komandas kapteinis, iesniedzot pieteikumu spēlei, apstiprina ka ir iepazinies ar spēles noteikumiem un uzņemas ar tiem iepazīstināt visus savas komandas biedrus.